Lang traject naar vrouw in ambt

Constance Gerlings, eerste vrouwelijke doctor in de theologie in Nederland Opinie
Constance Gerlings, eerste vrouwelijke doctor in de theologie in Nederland

De hervormden deden er tientallen jaren over om de vrouw tot het ambt toe te laten. De gereformeerden veranderden in korte tijd van mening.

Niemand heeft het opgemerkt, maar deze zomer om precies te zijn op 9 juli was het honderd jaar geleden dat Constance Gerlings in Groningen promoveerde op het proefschrift De vrouw in het oud-christelijk gemeenteleven. Zij was de eerste doctor in de theologie in Nederland. Verder vermeldt haar levensbericht dat ze onvermoeibaar ijverde voor de toelating van de vrouw als predikant in de Hervormde Kerk. Ook haar proefschrift stond in dienst van dat ideaal. In het slotwoord schreef ze dat de kerkhervorming van de zestiende eeuw nog niet was voltooid zolang vrouwen van de kansel werden gew …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?