Laat uitkeringsdenken los

Het is maar de vraag of de Werkloosheidswet op de toekomstige arbeidsmarkt wel zon goed middel is. |beeld WFA / Michael Jacobs Opinie
Het is maar de vraag of de Werkloosheidswet op de toekomstige arbeidsmarkt wel zon goed middel is. |beeld WFA / Michael Jacobs

Het uitkeringsdenken zit er na vijftig jaar verzorgingsstaat diep in. Als dát wordt losgelaten, begint de voltooiing van de arbeidersemancipatie.

Het is recessie, de werkloosheid loopt hard op, maar gelukkig is er nog het vangnet van de WW. Ook in de hervorming van het ontslagrecht een verkiezingsonderwerp neemt de WW nog steeds een prominente positie in. De Werkloosheidswet is een oud succesnummer, maar de vraag is hoe lang dit instrument nog meegaat. Daarbij speelt niet zozeer de betaalbaarheid, maar in hoeverre de WW op de arbeidsmarkt van de toekomst wel zon goed middel is. Vakbonden en werkgevers spreken op steeds meer plekken af hoe mensen van werk naar werk kunnen worden begeleid. De uitdaging is om bij dreigende of acu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?