Laat gelovige meepraten over vragen Vaticaan

Opinie

Afgelopen week hebben bisschoppen wereldwijd de Vaticaanse vragenlijst ter voorbereiding van de synode over het gezin naar hun pastores en gelovigen gestuurd. De antwoorden moeten uitmonden in een werkdocument voor de synode. Maar kan de leer veranderen? En mogen gewone gelovigen ook meepraten? In Nederland niet, elders wel.

In 1845 stapte de anglicaanse priester John Henry Newman over naar de Rooms-Katholieke Kerk. Hij deed dat nadat hij er beetje bij beetje van overtuigd was geraakt dat de katholieke leer niet in tegenspraak is met wat de Bijbel leert, maar daarvan een logische, door de Geest geleide, ontwikkeling is. Maar in de katholieke kerk van zijn tijd werden niet al zijn ideeën met open armen ontvangen. De meeste problemen kreeg hij naar aanleiding van een publicatie in het progressieve tijdschrift The Rambler. Daarin pleitte hij voor de raadpleging van gelovigen over leerstellige aangelegenheden. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?