Laat alle predikanten los

Opinie
beeld Piet van den Heuvel
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Stel je voor dat de dominee een soort freelancer wordt, die via een contract voor een bepaalde taak in een bepaalde periode aan de gemeente wordt verbonden. Dat zou veel problemen voorkomen.

Met zijn column over ‘dominees met een vlekje’ (ND 24 oktober) heeft Gerard ter Horst een discussie in gang gezet, die vooral gaat over de achterkant van het probleem. Als een dominee losgemaakt moet worden van zijn gemeente, zijn de problemen tussen predikant en kerkenraad en/of gemeente dus al te groot geworden om nog in gezamenlijkheid te kunnen worden opgelost.

Ik wil graag aan de voorkant van het probleem iets bijdragen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik pleit ervoor om alle predikanten los te maken van hun gemeente.

De term ‘losmaking’ zegt dat een predikant blijkbaar vastzit. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?