Koenders wil te veel sturen

Een vrouw aan het werk op een katoenveld in Pakistan. |foto EPA Opinie
Een vrouw aan het werk op een katoenveld in Pakistan. |foto EPA

Het is terecht dat minister Koenders aanstuurt op meer samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties, terwijl deze op hun beurt weer meer samen zouden kunnen doen met bijvoorbeeld bedrijven, vakbonden en kerken. Het risico is echter dat kritische geluiden te veel worden gesmoord.

Minister Koenders wil zich in zijn beleid meer richten op structurele maatschappelijke veranderingen, een grotere betrokkenheid van de burger, het leveren van maatwerk, het bundelen van krachten en het verbeteren van de effectiviteit. Hij wil daarmee vernieuwing binnen de sector die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighoudt, stimuleren. Dit blijkt uit zijn vorige week gepresenteerde nota 'Maatschappelijke Organisaties: Samenwerken, Maatwerk, Meerwaarde'. Een belangrijk element van de notitie is het aansporen tot samenwerking tussen ontwikkelingsorganisaties, zowel in het Noorden als …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?