Kloof tussen christenen veel dieper

De verschillen tussen charismatische en gewone christenen worden niet pas zichtbaar in het bijzondere, maar in hoe zij spreken over het algemene werk van de Geest.

Mensen stromen naar beneden en op een teken rennen honderden mensen naar het podium en knielen neer. Ik kan niet anders dan concluderen dat ruim 900 mensen hun leven aan Jezus hebben gegeven. Ze worden meegenomen in een zondaarsgebed en daarna breekt een oorverdovend applaus los. Dit is hoe het er nu aan toe gaat in Birma bij de evangelisatiecampagne van TRIN. Zo bekeert de Heilige Geest mensen! Kun je als gewone christen, zoals prof.dr. Paas in het ND van 5 oktober die noemt, niet méér zeggen over bekering? Doet de Heilige Geest niet veel meer als hij iemand bekeert? Ja. In de eerst …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?