Kleinere markt is sleutel tot gezondere economie

Opinie

Hoe groter de markt, hoe groter de crisis als er iets mis gaat. Dat lijkt de les van een paar decennia ongebreidelde groei. Het vinden van de optimale schaal voor onze economie is een belangrijke sleutel voor de oplossing van de diverse mondiale crises.

In de afgelopen decennia lag in de politiek en de bedrijfsleven de nadruk op mondiale vrije markten, winstmaximalisatie, schaalvergroting en schaalvoordelen. Als gevolg van dit beleid nam het aantal lokale bedrijven af, net zoals de diversiteit; overal zien we dezelfde producten. Tegelijk zagen we een stijging van de inkomensongelijkheid en de mondiale onbestuurbaarheid. Financiële, ecologische en sociale problemen zijn zodoende opgeschaald van lokaal naar mondiaal niveau. De efficiëntie uitgedrukt in geld is gestegen, maar de tijd-, materie- en energie-efficiëntie zijn gedaald. Het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?