Kleine school voor vitaal platteland

Het vorige kabinet spande zich meer in voor het platteland en gaf daarom kleine scholen betere bestaansmogelijkheden. |beeld Novum / Guido Benschop Opinie
Het vorige kabinet spande zich meer in voor het platteland en gaf daarom kleine scholen betere bestaansmogelijkheden. |beeld Novum / Guido Benschop
Onder het advies van de Onderwijsraad ligt de veronderstelling schaalvergroting is goed, want brengt efficiency en kwaliteit. Die veronderstelling is vaak uitgangspunt van beleid, maar gaat te kort door de bocht.
Afgelopen dinsdag maakte de ChristenUnie (CU) bekend in verzet te komen tegen het advies van de Onderwijsraad om het minimumaantal leerlingen per school te verhogen van 23 naar 100. De CU gaat hoorzittingen organiseren in Den Haag en in de provincies en roept gemeenteraden op zich uit te spreken tegen de plannen. De adviezen van de Onderwijsraad lijken volstrekt logisch. Men verwijst bijvoorbeeld naar rapporten van de Onderwijsinspectie, die laten zien dat 6,5 procent van de scholen met minder dan honderd leerlingen als zwak worden aangemerkt, tegen een landelijk gemiddelde van 4,4 proc …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?