Kleine scholen, protesteer

Zijn kleine scholen vaker zwak dan grotere, zoals de Onderwijsraad in haar advies stelt? Als ervaringsdeskundige vind ik dat een bijzonder zwak argument.

Ik kan vanuit de praktijk met drie kleine scholen die tot mijn vreugde alle een voldoende scoren zeggen dat een kleine school meerwaarde heeft, omdat het een kleine leefgemeenschap is. Er is zorg voor álle leerlingen: voor hen die extra aandacht nodig hebben én voor de meer- en hoogbegaafden leerlingen. En omdat het een kleine school is, ben je echt op elkaar aangewezen. Dat vraagt om een hecht team. Je doet het samen en je kunt van elkaar leren. Het getal honderd, dat de Onderwijsraad noemt als minimumgrootte, is dus niet het magische getal, waarbij opeens kwaliteit geleverd kan wor …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?