Kerkmuren bieden mensen structuur

|beeld Nederland Dagblad Opinie
|beeld Nederland Dagblad

Het is wijs dat het Nationaal Christelijk Forum geen concrete doelen stelt. Al te veel pretenties is niet goed.

Het initiatief van dr. Arjan Plaisier en vele andere kerkelijk leiders om hernieuwd gestalte te geven aan de oecumene via het Nationaal Christelijk Forum (NCF), verdient alle steun in woord, daad en gebed. Het is zeer bemoedigend dat op een na alle kerkelijke denominaties in het forum zijn vertegenwoordigd. Ik juich van harte toe dat de oecumenische beweging minder pretentieus is dan zij geweest is. Eenheid is iets anders dan hetzelfde zijn. Tegelijk schuilt in de vrijblijvendheid een gevaar. Een groeiend aantal christenen, met name de jongere generaties, heeft niets met kerkmuren. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?