Kerklidmaatschap krijgt pas in de toewijding zin

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De ontkerkelijking stelt vragen aan voorgangers: waarom ligt hun hart vooral bij het voorgaan in de diensten? En aan de kerken: wat verwacht je van de mensen die in je ledenregister staan?

In de zomer van 2014 deed de Protestantse Kerk in Nederland onderzoek onder haar predikanten en kerkelijk werkers. Het onderzoek liet zien dat gemeentepredikanten het meest bevlogen zijn over hun voorgaan in de zondagse eredienst. Dat geldt voor niet minder dan 83 procent. Pastoraal werk staat op de tweede plaats met bijna 60 procent. Diaconaal werk komt er erg bekaaid af met nog geen 8 procent ‘liefhebbers’ en missionair werk is blijkens het onderzoek bepaald ook geen trekker – alle missionaire stimulansen ten spijt.

Voorgaan in de zondagse eredienst blijft dus het meest gewaardeerde onderde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?