Kerkelijk leiderschap

In de eerste week van december gaan alle Nederlandse bisschoppen naar Rome. Wij bezoeken de graven van de apostelen Petrus en Paulus, vieren op verschillende plekken de eucharistie en hebben een volle week tal van ontmoetingen met de naaste medewerkers van de paus en met paus Franciscus persoonlijk.

Dit bezoek, dat in de afgelopen maanden in Nederland intensief is voorbereid, nodigt uit om een pas op de plaats te maken. Indringende vragen moeten worden beantwoord: wat is de stand van zaken van de kerk vandaag? Wat is de toekomst van het kerkelijk leven in ons land? Heel belangrijk is ook de vraag welk leiderschap de christelijke gemeenschap vandaag en morgen nodig heeft. Je kunt dan denken aan alle ambtsdragers binnen de kerken, maar vanuit mijn positie denk ik primair aan de invulling van het bisschopsambt binnen de Rooms-Katholieke Kerk (RKK). Al meer dan een halve eeuw wordt onz …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?