Kerk wil in gesprek met wetenschap geen dictaat

Versimpelde opvattingen over de wetenschap en het ontstaan van deze wereld maken jongeren die hoger onderwijs volgen kwetsbaar. |beeld ap Opinie
Versimpelde opvattingen over de wetenschap en het ontstaan van deze wereld maken jongeren die hoger onderwijs volgen kwetsbaar. |beeld ap

Hoogleraar moleculaire ontwikkelingsbiologie Gert Jan Veenstra presenteert de evolutie als een voldongen feit (ND 14 januari). Dat lijkt mij geen goede uitgangspositie voor een vruchtbaar gesprek in kerken. Een dictaat van de natuurwetenschap aan de kerk is wel het laatste waar behoefte aan is.

Veenstra poneert in zijn bijdrage De evolutie is een realiteit de evolutie als een vaststaand feit. Veenstra presenteert zijn bewijs voor de evolutie in de vorm van een opsomming van conclusies die geen ruimte voor enige discussie toelaat: Dit alles ondersteunt de evolutie op een manier die net zo min ruimte overlaat voor ontkenning van evolutie als van de baan van de aarde om de zon. Er is dus geen gesprek meer mogelijk over het wetenschappelijke gehalte van de evolutietheorie, terwijl Veenstra de kerken wel oproept om in gesprek te gaan over de evolutietheorie. Hoe verhoudt zich dat tot …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?