Karine kan geen Nederlandse worden

Karine heeft een geldige verblijfsvergunning. Zij sloot met succes haar verplichte inburgeringscursus af. Karine woont al vijf jaar onafgebroken en legaal in Nederland, heeft zich steeds goed gedragen en is bereid afstand te doen van haar huidige Azerbeidzjaanse nationaliteit. Want, zegt zij, ik wil mij net als het mijn man Arsjak al in 2008 lukte graag als Nederlandse laten nationaliseren. Maar nee, regels verhinderen dat; voor haar en voor vele anderen.

Sinds het gezin in juli 2001 een verblijfsvergunning regulier werd verleend, ligt de toekomst van Karine in Nederland. Ook zij wil graag volwaardig burger zijn, met dezelfde rechten en plichten als iedereen. Nee, zegt de Nederlandse overheid, want Karine mag dan aan de meeste voorwaarden voor naturalisatie hebben voldaan, zij kan geen geldig paspoort en geen geboorteakte overleggen. Het paspoort is zij voor of tijdens haar vlucht naar Nederland kwijtgeraakt en haar geboorteakte als die nog bestaat in Azerbeidzjan kan zij niet te pakken krijgen. Jammer dan, reageren de autoriteiten, v …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?