Kamer pakt rechterlijke dwaling niet goed aan

Lucia de B. was slachtoffer van een gerechtelijke dwaling. Nieuwe wetgeving ter voorkoming daarvan, is ontoereikend, omdat een verkeerde interpretatie door de rechter nog steeds buiten schot blijft. |beeld GPD / Theo Bohmers Opinie
Lucia de B. was slachtoffer van een gerechtelijke dwaling. Nieuwe wetgeving ter voorkoming daarvan, is ontoereikend, omdat een verkeerde interpretatie door de rechter nog steeds buiten schot blijft. |beeld GPD / Theo Bohmers

Vandaag zal een meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel Hervorming herziening ten voordele aannemen.

Het is een inperking van het rechtsbeginsel dat je niet voor een tweede keer mag worden berecht of gestraft voor een vergrijp waarvoor de rechter in een eindoordeel straf dan wel vrijspraak heeft gevonnist. Dit kan ingrijpende consequenties hebben. Het wetsvoorstel biedt ruimte om na eerdere vrijspraak een verdachte opnieuw te gaan vervolgen als er een vermoeden is dat hij onterecht is vrijgesproken. Met deze wetswijziging laat de overheid de intentie zien dat voor waarheidsvinding geen einddatum is. Die waarheidsvinding lijkt echter bij onterecht veroordeelden ondergeschikt te worde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?