Kamer moet iets met de AIVD

Nóg meer bevoegdheden voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD? Die aanbeveling van de commissie-Dessens trok vorige week de meeste aandacht. Maar het rapport legt veel meer punten bloot waarover discussie nodig is.

Vorige week maandag presenteerde de commissie-Dessens haar evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002. De commissie wil de wet zodanig aanpassen dat AIVD en MIVD ongericht alle communicatie via de kabel kunnen intercepteren. Volgens Dessens is de wet op dit punt is ingehaald door de techniek. In 2002 ging nog veel communicatie door de ether; nu loopt tachtig tot negentig procent over glasvezelkabels. Dus moet ongericht tappen ook op de kabel worden toegestaan. Waarom dat nu precies nodig is, legt de commissie niet duidelijk uit. Wat zijn de gevolgen voo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?