Juist Jezus sprak vaak over de hel

Johan ter Beek juicht het onder de titel Er is geen hel na de dood toe dat er een generatie opgroeit die o.a. afstand neemt van het bestaan van de hel (ND 21 april). Hij beveelt het boek Love wins van Rob Bell heel erg aan. Zijn artikel geeft weinig tot geen argumenten voor de stelling: er is geen hel na de dood.

Toch vind hij het boek van Bell een prachtig boek en toch schrijft hij dat mensen die o.a. zijn stelling ondersteunen verre van vrijzinnig zijn. Is dat zo als je naar Gods eigen boek, de Bijbel, luistert? Het is heel opvallend dat juist de Here Jezus zelf zo vaak over het eeuwige oordeel van God en daarmee ook over de plaats ervan de hel (in de Nieuwe Bijbelvertaling NBV vaak Gehenna) spreekt. Een voorbeeld daarvan vinden we in Matteüs 11. Daar maakt Hij duidelijk dat wie veel van hem geweten hebben en Hem toch verwerpen, een zwaarder oordeel wacht dan anderen. Heel duidelijk lees je da …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?