Jeugdbeleid slaat plank mis

Kerken moeten meer werk maken van een zorgvuldige inrichting van de kerkdienst. Daar hebben niet alleen jongeren, maar alle generaties baat bij. |beeld Nederlands Dagblad / Jaco Klamer Opinie
Kerken moeten meer werk maken van een zorgvuldige inrichting van de kerkdienst. Daar hebben niet alleen jongeren, maar alle generaties baat bij. |beeld Nederlands Dagblad / Jaco Klamer

Kerkenraden zijn druk bezig met jongerenbeleid. Maar ondanks jongerendiensten, jeugdkerken en jeugdouderlingen lopen veel kerken leeg. Wat helpt wel?

Sinds Piet van der Ploeg in 1985 zijn onderzoek Het lege testament publiceerde, is in gereformeerde kerken de jongerenproblematiek onderwerp van gesprek en beleid. Maar 25 jaar later beïnvloeden niet kerken, maar evenementen zoals de EO-jongerendag en Taizé onze jongeren. Daar halen ze inspiratie uit en daar beleven zij hun geloof. Samen, maar vrijblijvend. Want ze binden zich niet graag. Het percentage jongeren dat één keer of vaker per week de kerk bezoekt, daalde tussen 2000 en 2010 van elf naar acht procent. Harmen van Wijnen, voormalig directeur van onder meer de hervormde jeugdorg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?