Is het goed dat Cordaid Nederlandse armen helpt?

Kees van Baardewijk, schrijver

Ja. Cordaidwerkers voelen zich rijk, omdat ze elke dag goed voedsel hebben en zich van alles kunnen permitteren. Ze voelen zich beschaamd vanwege de tegenstellingen en ervaren het als onrecht dat het zoveel mensen aan zoveel ontbreekt.

Henk Kooistra, veehouder Als er boeren bij betrokken zijn, zoals bij het plan een versmarkt te starten waar armen goed voedsel kunnen kopen, is het natuurlijk altijd goed. Evengoed een schande dat Cordaid dit nodig vindt in een rijk land als Nederland. Dat moet de overheid te denken geven. Raymond Meijer, apotheker Nee. Armoedebestrijding is een taak voor de gemeenschap; voor publieke en niet voor private organisaties. Coördinatie door Sociale Zaken is noodzakelijk om verspilling, vriendjespolitiek of fraude te voorkomen, met intensief toezicht door het parlement. Bart Smits, g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?