Is Egypte ver van uw bed of houdt het u bezig?

David Jansen, universitair docent informatica

Het is een land waar ik niet over nadenk. Pas toen ik las dat Egypte een van de grootste Arabische landen is, begreep ik dat het een zekere voorbeeldfunctie voor andere landen heeft.

Henk Kooistra, veehouder In Bijbels perspectief isEgypte sinds Mozes toch een beetje de lievelingsvijand en tevens wijkplaats. Het zou geweldig zijn als er vandaaruit een echte Arabische Lente zou beginnen, met recht en vrijheid voor iedereen. Raymond Meijer, apotheker Egypte zou iedereen moeten bezighouden, omdat het model staat voor de chaos die islamitische bestuurders kunnen aanrichten. Jannita Polman, postbezorger Egypte houdt me zeker bezig! Uit reiservaring weet ik hoe het daar was met de positie van christenen. En die is alleen maar verslechterd. Gebed voor dit land …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?