Ingezonden: Geen Nationale Synode samen met de Remonstranten

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Het lijkt zo logisch: eerst probeer je als kerken uit de Reformatie meer eenheid te bereiken. En dan kun je misschien verder kijken en het gesprek met de Rooms-Katholieke Kerk aangaan. Maar als bij die eenheid ook de Remonstrantse Broederschap betrokken wordt, heb ik daar bezwaar tegen.

Het gaat mij om een ontwikkeling bij de remonstranten naar sterke vrijzinnigheid. Dat wordt onderstreept door een reclamecampagne waarin men zich tegen het geloof in de lijn van de traditie afzet, alsook de zondagse eredienst wegrelativeert. Ik denk dan: wat hebben we hiermee gemeen? Alleen het woord ‘pro …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?