Ingezonden brief: wat worden er vreemde beelden geschetst van het veganisme

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

In het artikel ‘Waarom veganist zich vergist’ (Nederlands Dagblad 23 april) schetsen de drie Franse auteurs een vreemd beeld van veganisme en landbouw. Dierlijke mest is in Nederland geen kostbare grondstof, maar een groot milieuprobleem. Door het mestoverschot spoelen fosfaat en nitraat het grondwater in. Bovendien stoot mest methaan uit, een krachtig broeikasgas.

Landbouw zonder dieren put de bodem niet uit. Het is waar dat compost van groente minder efficiënt is dan dierlijke mest. Maar de koeien, varkens en kippen in Nederland worden (bij)gevoerd met gewassen die elders in de wereld verbo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?