Ingezonden brief: The Last Reformation fixeert zich niet op wonderen

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
The Last Reformation (Nederlands Dagblad 22 februari) is een beweging gericht op het maken van discipelen. Teun van der Leer stelt dat The Last Reformation een element uit de Bijbel uitvergroot, ‘dat ze tot het enige maken’. Maar er is geen eenzijdige fixatie op wonderen en tekenen, zoals weleens in andere bewegingen. Matteüs 7 wordt bijvoorbeeld vaak aangehaald, waar Jezus stelt dat velen in het oordeel zullen worden afgewezen, hoewel ze hebben geprofeteerd, demonen hebben uitgedreven en vele krachten hebben gedaan. Tegelijkertijd leren andere teksten dat deze dingen er wel degelijk bij horen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?