Ingezonden brief: Stop met dit actievoeren in de kerk

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

In onze kerkelijke gemeente is bij herhaling en vurig gebeden of de Geest de leden van de vrijgemaakte synode wilde verlichten en de synodeleden de weg wilde wijzen.

Integer, na veel studie en in gebed heeft de synode besluiten genomen. Een aantal predikanten geeft aan dat de Geest blijkbaar zijn werk niet (goed) heeft gedaan en ze vormen een bezinningsgroep (ND 23 september). Deze groep wil binnen de kerken ruimte creëren voor goede bezinning en geeft daarmee aan dat de synode besluiten lichtvaardig en zonder een goede bezinning heeft genomen.

Ook de predikanten die deel uitmaken van de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?