Ingezonden brief: Stel de kerksluitingen in de Rooms-Katholieke Kerk niet te somber voor

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

In het interview met Petra Stassen over kerksluiting (‘Ga niet zitten somberen tot het licht uit moet’, Nederlands Dagblad 18 maart) vat interviewer Wim Houtman het beleid rond kerkgebouwen van het Aartsbisdom Utrecht als volgt samen: ‘Daar zegt men gewoon: wij gaan terug naar 48 parochies of nog minder, elk met één centrumkerk, en de rest moet dicht.’

Dit is geen juiste voorstelling van zaken. Houtman refereert hier aan een (somber) toekomstbeeld dat kardinaal Eijk eind 2014 schetste, waarin hij de mogelijkheid opperde dat in 2028 (het jaar van zijn emeritaat) het aartsbisdom nog zo’n 20 par …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?