Ingezonden brief: Ook voor katholieken staat de Schrift bovenaan

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Ik ben geen theoloog, maar als rooms-katholiek meen ik dat professor Henk van den Belt (ND 9 oktober) de katholieke visie op Schrift en traditie niet helemaal juist weergeeft. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de leer van Trente overgenomen, dat de goddelijke openbaring (alles begint bij Hem!) wordt doorgegeven via de heilige Schrift en de heilige overlevering (de ‘leer van de apostelen’). Wel zijn we dat onderscheid anders gaan zien. Van twee onderscheiden kenbronnen van openbaring kan geen sprake zijn. Schrift en traditie zijn onscheidbaar verbonden. Inderdaad, de kerk geeft de Schriften d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?