Ingezonden brief: Niet bidden om genezing, maar genezing uitspreken

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
De teneur van het artikel over de conferentie ‘Mijn God geneest’ is dat genezing door gebed maar heel weinig voorkomt (ND 11 november). Misschien is het goed hierover vernieuwend te denken. Jezus bad niet met mensen, maar sprak genezing uit. Vaak met een enkel woord of een korte zin. Waarom het dan anders doen? Veel mensen vragen God om genezing terwijl ze zelf de autoriteit hebben, door de Heilige Geest, om genezing uit te spreken. Volgens Marcus 16 wordt dit van een echte gelovige verwacht. Ik ga daarom in gehoorzaamheid en genees de zieken, onderwijl vertellende dat ze zich moeten bekeren. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?