Ingezonden brief: Leren liefhebben

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

In de eerste verzen van 2 Timoteüs 3 wordt aangegeven dat de liefdeloosheid in het laatst der dagen zal toenemen. Als we de media een beetje volgen, kunnen we de waarheid van dit profetische woord beamen. De overheid bezuinigt en veel mensen die zorg nodig hebben, voelen zich klemgezet. Anderen, die gewend zijn veel aandacht voor zichzelf te hebben, voelen zich ook bedreigd: er wordt een beroep op hun geweten gedaan.

Een stroom van mensen, met ieder zijn eigen zorg, wandelt vanuit het oosten westwaarts. Jezus leert ons in de Bijbel: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Zouden het we zo kun …
Dit is 42% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?