Ingezonden brief: Laat onderwijsgeld niet opnieuw in de grote pot verdwijnen

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Arie Slob, minister van Onderwijs, spreekt (ND 18 januari) over het verlagen van de werkdruk: ‘Dat kan bijvoorbeeld met meer handen in de klas, kleinere klassen, of de inzet van vakleerkrachten voor gym of muziek.’ Dit intrigeert mij. Weet de minister, als historicus, niet dat tot 1985 de schoolbesturen afzonderlijke middelen van het ministerie van Onderwijs ontvingen voor het aanstellen van vakleerkrachten voor gym- en muziekonderwijs? En dat deze middelen met ingang van 1 augustus 1985 zijn ondergebracht in het nieuwe bekostigingssysteem voor personele formatie, zodat de betreffende doeluitk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?