Ingezonden brief: In Nederland worden hersendode patiënten niet meer wakker

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Piet Guijt stelt dat een hersendode patiënt nog niet overleden hoeft te zijn en dat daarmee terughoudendheid tegen donatie op zijn plaats is (ND 15 juni). Voordat iemand hersendood wordt verklaard, wordt echter altijd eerst onderzocht of er nog hersenactiviteit is. Zo ja, dan wordt de behandeling voortgezet. Zo niet, dan wordt de behandeling gestaakt en komt de patiënt te overlijden. Hierbij is de vraag of de patiënt een donor is niet relevant. Voorafgaand wordt het donorregister geraadpleegd en wordt gekeken of en zo ja welke organen afgestaan kunnen worden. Dit alles vindt plaats in overleg …
Dit is 80% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?