Ingezonden brief: Europees Parlement heeft wel degelijk rol in buitenlands beleid

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

In het Nederlands Dagblad van 22 mei wordt in het artikel van Ruurd Ubels (‘Hoe te stemmen voor het Europees Parlement (EP))’ gesuggereerd dat de CU/SGP-fractie kiezers zou misleiden door goede relaties tussen de EU en Israël te bevorderen, terwijl het EP daar geen zeggenschap over zou hebben. Strikt gezien zijn het de lidstaten die beslissen over buitenlands beleid, maar het parlement is in de praktijk wel degelijk nauw betrokken bij de vaststelling van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid van de EU en oefent controle uit op de uitvoering ervan.

Daarom zetten CU en SGP zic …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?