Ingezonden brief: Belastingheffing op spaargeld verloopt niet eerlijk

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Een van de morele fouten in het huidige belastingstelsel (ND 13 september) is het hanteren van de peildatum 1 januari voor het banksaldo, dus aan het begin van het belastingjaar, in plaats van 31 december. Dit is onrechtvaardig, omdat het een vrijstelling van belasting betekent over het deel van het vermogen dat erbij is gekomen in het desbetreffende belastingjaar. Dat staat dus haaks op de principes van de loonbelasting, waarbij de belasting wordt geheven over het in het jaar ontvangen loon. Het betekent dat mensen van wie het vermogen in de loop van het jaar is gedaald, relatief te veel bela …
Dit is 56% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?