Ingezonden brief: Akkoord Vaticaan met China is verkapte uitlevering van gelovigen

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het ‘Vaticaan gunt geestelijken in China gewetensvrijheid’ (ND 29 juni). Dit bericht noopt mij tot de conclusie dat het Vaticaan te veel concessies doet aan China door aansluiting bij de Chinese staatskerk toe te staan en Peking een stem te geven bij het benoemen van bisschoppen. Hiermee verschaft het Vaticaan China een instrument om de ‘ondergrondse’ kerk en gelovigen ‘bovengronds’ te krijgen om ze te controleren, opdat ze geen gevaar vormen voor de machthebbers in Peking. Dit komt neer op het blootstellen van Chinese rooms-katholieken aan het gevaar van ve …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?