In de mensen een welbehagen is beter

Er zijn geen goede gronden, zoals dr. A. van de Beek die meent te zien, om af te wijken van de grondtekst van de Statenvertaling waar het gaat over Lucas 2:14. In slechts een heel klein aantal handschriften wordt gesproken over in de mensen van het welbehagen. In de mensen een welbehagen is daarom beter.

Dr. Bram van de Beek meldt in zijn column (ND 28 januari) dat in de Statenvertaling (Lucas 2:14) staat: in de mensen een welbehagen terwijl in de NBG-vertaling van 1951 staat: bij de mensen des welbehagens. Hij legt als volgt uit waar dat verschil vandaan komt: Het verschil gaat terug op verschillende versies van de grondtekst. De Statenvertaling baseert zich op edities die op hun beurt weer teruggaan op tekstversies die in gebruik waren in het Byzantijnse Rijk. Dit is de tekst die eeuwenlang gebruikelijk werd als basistekst voor Bijbelvertalingen. Het was het beste wat we hadden en daarva …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?