Huizinga, Heldring en de ascese

Er wordt de laatste maanden regelmatig gezocht naar samenhangen tussen de huidige economische crisis en de enige grote crisis die zich daar enigermate mee vergelijken laat, die van de jaren dertig. J.L. Heldring schreef in dit verband in NRC Handelsblad van 5 maart over Johan Huizinga.

Hij had diens beroemde boek In de schaduwen van morgen er nog eens op nageslagen en vond het opmerkelijk dat daarin met geen woord wordt gerept van de economische crisis. Dat is het inderdaad, als je bedenkt dat deze cultuuranalyse verscheen in de donkerste fase van de crisis van de jaren dertig, in 1935 (Heldring schrijft abusievelijk 1936). Dit gebrek illustreerde voor Heldring nog eens wat wel vaker is opgemerkt: dat Huizinga geen belangstelling had voor economie en zaken als massawerkloosheid. Cultuurcrisis Nu leent het onderwerp van In de schaduwen van morgen zich niet direc …
Dit is 9% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?