Hoor Stem van de Overkant

Als je bij het Bijbellezen veel aandacht vraagt voor de lezer en zijn context, dan is het de vraag of er nog wel een Stem van de Overkant doorkomt. Nog erger, of je nog wel zoiets als waar of onwaar kunt achterhalen. |beeld AP / Valentina Petrova Opinie
Als je bij het Bijbellezen veel aandacht vraagt voor de lezer en zijn context, dan is het de vraag of er nog wel een Stem van de Overkant doorkomt. Nog erger, of je nog wel zoiets als waar of onwaar kunt achterhalen. |beeld AP / Valentina Petrova

Je kunt zo veel aandacht vragen voor de Bijbellezer en zijn context, zoals Maarten Wisse doet (ND 14 september) dat het de vraag is of er nog wel een Stem van de Overkant doorkomt.

In zijn artikel betuigt dr. Maarten Wisse bijval met de conclusies van het rapport Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), dat de openstelling van alle ambten voor vrouwen in de GKV bepleit. Of de Schrift daar wel of geen ruimte voor biedt, is voor hem niet het belangrijkste. Volgens Wisse breekt het rapport met het sola Scriptura en dat is een keuze die hij toejuicht, want sola Scriptura alleen de Schrift is een onbruikbare methode voor de theologie. Ik maak hierbij een aantal kanttekeningen. traditie Volgens Wisse kan sola Scriptu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?