Hoezo, midden in het leven gebeurt het geloof?

Midden in het leven gebeurt het geloof, zo stelt Harmen van Wijnen in zijn pleidooi voor een ruimer kerkbegrip (ND 16 mei). Ik beschouw deze uitspraak als de zoveelste exponent van een behoefte van sommige theologen om zich zo raadselachtig mogelijk uit te drukken.

Men moet zich bij het lezen in een vertaling van het Nieuwe Testament realiseren dat vertalers altijd een keuze moesten maken tussen de betekenissen geloven en vertrouwen, terwijl de oorspronkelijke lezers van de Griekse tekst dat niet hoefden te doen. Het kan verhelderend zijn om, bij wijze van experiment, tijdens het lezen of voorlezen uit zon vertaling geloven af en toe te vervangen door vertrouwen en andersom. Bijvoorbeeld in Markus 9:24: Ik geloof (pisteuoo), kom mijn ongeloof (apistia) te hulp. Hetzelfde geldt voor het Griekse zelfstandige naamwoord pistis, dat én geloof én vertro …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?