Hoe God spreekt en niet zwijgt

Ja, soms kan God besluiten te zwijgen (ND 22 juni), maar veel vaker zal hij spreken. Als ik lees in het Oude Testament hoe God met zijn volk, het volk Israël, omging dan zie ik dat God bijzonder nabij was, zegt Marian Burgering, ND-lezer te Veenendaal.

God zelf reisde met de Israëlieten mee. Overdag ging hij hen voor in een wolkkolom en s nachts in een vuurzuil. En als het volk een bepaalde tijd op één plek verbleef, was God in hun midden, woonde hij in een speciaal voor hem opgezette tent, de tabernakel. God was tastbaar aanwezig. Als het volk ongehoorzaam is en daarin volhardt dan trekt God zich terug, maar niet zonder het volk hiervoor eerst meermalen te waarschuwen. Als God in ons leven zwijgt, zouden we ons af moeten vragen welke plaats hij in ons leven inneemt. Ben ik gehoorzaam aan Hem? Geef ik gehoor aan Zijn (fluister)stem? …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?