Het nut van christelijke nestbevuilers

Jan van der Stoep beschrijft in zijn stuk een automatisch verband tussen levensovertuiging en journalistieke berichtgeving (ND, 15 mei). Ongezegd blijft dat juist een gelovige journalist kritisch op zn eigen groep moet zijn.

Een gelovige bericht anders over de organisatie Different of ritueel slachten dan iemand die vanuit een strikt seculier standpunt over deze kwesties schrijft. Dat mag zo zijn, de vraag is of dit niet al te deterministisch geformuleerd is. Met deze redeneertrant is namelijk ook al jarenlang strikt verzuilde journalistiek gelegitimeerd, waar ieder wereldbeeld zijn eigen versie van de waarheid hooghield. Maar al te gemakkelijk verval je dan als journalist in allerlei verdedigingsmechanismes, waarbij je het als je taak gaat zien de belangen van de groep te verdedigen. vanzelfsprekendhede …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?