Het is niet de vraag hoé maar óf we een ziekte moeten behandelen

De bevolking vergrijst en de zorgkosten rijzen de pan uit. Hoe kunnen we de zorg in de toekomst betaalbaar houden? We moeten ons veel vaker afvragen of we wel behandeld willen worden.

Is het zorg als een fragiele oudere op zijn tachtigste nog een chemokuur ondergaat, om zijn leven een paar maanden te verlengen? Wel een verhoging van de eigen bijdrage. Geen verhoging van de eigen bijdrage. Wel snoeien op de ouderenzorg. Niet snoeien op de ouderenzorg. Onze politici buitelen over elkaar heen met oplossingen voor de oplopende kosten in de zorg. Ze slaan stoere taal uit, maar komen niet verder dan gehakketak. Laat ik me voorzichtig uitdrukken en zeggen dat ik er weinig inspiratie uit kan putten. En dat ik déjà vu-gevoelens krijg bij de debatten over de zorg. De oplossing …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?