Het ideaal van erfpacht

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Om te voorkomen dat projectontwikkelaars met eurotekens in de ogen de planologie verlammen, is erfpacht een geschenk uit de hemel.

Gelijkheid is een oud liberaal principe. Uitgangspunt is dat niemand door zijn afkomst extra rechten of meer kansen dan iemand anders zou mogen hebben. Dit was de afrekening met de aristocratie. Daarom waren de liberalen tot ver in de twintigste eeuw gekant tegen het erfrecht. Erfenissen moesten worden wegbelast. Ook rijkdom door grondspeculatie was de liberalen een doorn in het oog.

Tussen 1870 en 1900 verdubbelde de bevolking van Amsterdam van 260.000 tot 520.000. Gevolg: snel stijgende grondprijzen, verpaupering, krottenwijken en ongelijke kansen. De liberaal Willem Treub, die van 1893 tot …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?