Het gevonden bijbelfragment van Marcus was toch niet zo oud als werd voorspeld

Het oudste stukje van het Nieuwe Testament is een snipper van het evangelie naar Johannes (2e eeuw). Het wordt zorgvuldig bewaard in een bibliotheek in Manchester. Even werd gedacht dat een Marcus-snipper nóg ouder zou zijn. Opinie
Het oudste stukje van het Nieuwe Testament is een snipper van het evangelie naar Johannes (2e eeuw). Het wordt zorgvuldig bewaard in een bibliotheek in Manchester. Even werd gedacht dat een Marcus-snipper nóg ouder zou zijn. | beeld wikipedia
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Er zou een handschrift van het Nieuwe Testament uit de eerste eeuw gevonden zijn! Zes jaar lang speculeerden bijbelwetenschappers over dit handschrift, dat bijna niemand had gezien. Nu is het eindelijk gepubliceerd en het valt wat tegen, want het is toch niet zo oud.
In februari 2012 voerde de orthodoxe nieuwtestamenticus Daniel B. Wallace een openbaar debat met een ongelovige bijbelgeleerde, Bart Ehrman. Tijdens dit debat onthulde Wallace dat hij een stuk tekst van het evangelie naar Marcus had gezien dat uit de eerste eeuw stamde. Dat was een sensationele mededeling, want het oudste stukje van het Nieuwe Testament dat wij tot dusverre hebben, is een snipper van het evangelie naar Johannes uit de tweede eeuw. Deze snipper bevindt zich in de John Rylands Bibliotheek in Manchester en is bekend als P52 of Papyrus 52. (De originelen van de bijbelboeken zijn n …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?