Het effect van knuffelen

Op 25 februari werden in deze krant de resultaten gepubliceerd van een onderzoek onder christelijke jongeren naar pornoverslaving. Opvallend is dat het woord knuffelen niet werd genoemd. De oorzaken van deze verslaving hebben daarmee te maken.

Ik zie in de publiciteit over het hoge percentage jongeren dat worstelt met porno weinig aandacht voor de oorzaken van dit probleem. Het gaat vooral over hoe we ermee om moeten gaan. De reacties richten zich veelal op twee vragen. Ten eerste op de vraag hoe we als christenen omgaan met seksualiteit, zowel binnen als buiten het huwelijk en wat de Bijbel daarover zegt. Ten tweede gaat het over de vraag hoe we hierover met jongeren in gesprek kunnen gaan. Genoemd worden: de taboes, onvoldoende seksuele voorlichting en het niet open in gesprek durven gaan met jongeren. Daarvoor zouden chri …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?