Herdenkingsmoment overledenen niet zelf kiezen

Zondag 20 november was in veel kerken eeuwigheidszondag. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de gelovigen die gestorven zijn, herdacht. In de Gereformeerde Kerken is zon zondag pas de laatste jaren in opkomst. Is dat terecht?

In de Gereformeerde Kerken wordt op de laatste dag van het jaar een kerkdienst belegd, waarin wordt teruggeblikt op afgelopen jaar. Daarin krijgen alle ingrijpende momenten uit het leven een plaats. En dus worden in de kerkdienst op 31 december de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar herdacht. Persoonlijk vind ik de oudejaarsdienst een heel natuurlijk moment. We koppelen in onze samenleving alle belangrijke gebeurtenissen aan een datum op de kalender en aan een jaar na de geboorte van Christus. Maar de tendens lijkt een andere. Als je het liturgisch helemaal goed wilt doen, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?