Heilzaam functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek wordt in de managementliteratuur omschreven als een jaarlijks terugkerend individueel gesprek tussen de leidinggevende en zijn of haar medewerker.

Anders dan in het beoordelingsgesprek is het functioneringsgesprek er niet op gericht de leidinggevende tot een oordeel te laten komen over de aantoonbare prestaties van de medewerker. Er wordt namelijk meer op basis van gelijkwaardigheid gedialogiseerd over de aard van het werk en de wijze waarop het door de werknemer wordt beleefd. Het doel is de samenwerking tussen beiden van een goede impuls te voorzien en het functioneren van de werknemer te verbeteren. structuur Een functioneringsgesprek heeft altijd een bepaalde structuur. Er is sprake van een opening waarin de manager de w …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?