Hbo-opleiding predikant is geen sluiproute

Sinds afgelopen vrijdag ligt in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) de weg open voor de intrede van de hbo-predikant. De synode nam dit besluit op basis van het rapport van de commissie-Veerman. Synodelid J. Hoek, medeopsteller van het rapport, verwerpt het idee dat er nu een sluiproute is naar het predikantschap.

De beslissing van de PKN om de intrede van hbo-predikanten op bescheiden wijze mogelijk te maken is gebaseerd op het volgende besluit: ,,Kerkelijk werkers met een afgeronde hbo-opleiding theologie, die gezien de plaatselijke situatie gevraagd worden het werk te doen als van een predikant, kunnen worden toegelaten tot het ambt van predikant. Echter pas nadat een traject van geschiktheidsbeoordeling heeft plaatsgevonden en homiletische ('preekkwaliteiten', red.) en liturgische bijscholing is afgerond. Zij werken, staande in het ambt, altijd onder supervisie van een predikant - mentor uit …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?