Haïti en Openbaring

Het is verbijsterend om te zeggen dat God rampen als in Haïti 'laat gebeuren'. Het Bijbelboek Openbaring is geen boek met voorspellingen, maar een troostboek en verzetsliteratuur voor christenen.

Verbijsterd is het gevoel dat ik had na lezing van het artikel met dezelfde titel van ds. Piet Houtman in de krant van 23 januari. Als het gaat over de ramp in Haïti dan lees ik onder meer: ,,Hij (onze Vader, God dus) laat niet alleen toe dat zulke dingen gebeuren. Hij doet zulke dingen zelf. Hij zit op Zijn troon in de hemel, en daar gaan, in het boek Openbaring, allerlei slagen van uit.'' Gedoeld zal zijn op Openbaring 8-11, waar het gaat over het zevende zegel. Ik geloof in een God wiens barmhartigheid geen einde heeft, die zoveel liefde voor ons aan de dag heeft gelegd, dat Hij Zijn …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?