Haal die hekken weg

Wat is dat toch met kerken en christelijke organisaties, dat ze elkaar altijd zo de maat nemen? Het lijkt wel alsof we vooral druk zijn met elkaar te bestrijden en vliegen af te vangen. En waarom dan?

Al sinds mijn kindertijd houdt die vraag mij bezig. Mijn vader, een wijs man, actief christen, lid van CDA en CNV, actief in de Raad van Kerken, voorstander van oecumene, schetste het beeld van een wereld die wij als mensen van God in bruikleen hebben gekregen. Wij hebben die wereld verdeeld in verschillende akkers om te bewerken en tot wasdom te brengen. Van lieverlee hebben we omheiningen geplaatst om ons eigen stukje land. Bij tijd en wijle staan we aan de rand van ons land te leunen op het hek en vertellen de buren dat ze hun grond op een compleet verkeerde manier bewerken. Dit is n …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?