Grote stilte over vrouw in Gereformeerde Bond

Zes maanden geleden liet de Gereformeerde Bond via de brochure Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen weten dat de Bijbel geen ruimte geeft voor de vrouw in het ambt. Hoewel er naar de brochure zo veel vraag was dat er een tweede druk verscheen, bleef het in de pers opvallend stil.

Niemand waagde zich publiek aan een inhoudelijk commentaar. Is de discussie over de vrouw in het ambt met deze brochure voor de Gereformeerde Bond bezworen? Dat is een illusie. Het lijkt erop dat niemand in de Bond zich wil branden aan de vragen die in de brochure niet worden beantwoord. twe visies In een overzicht van wat de Bijbel leert over de mogelijkheid van vrouwelijke ambtsdragers noemen de schrijvers van de brochure zowel gegevens die daarvóór als die daartegen pleiten. Ze gaan uit van twee visies. Grof weergegeven legt de ene visie het accent op de kern en de bedoeling va …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?