Grote rol geloof in gevangenis

Een gedetineerde in een gevangenis. Ex-gedetineerden die vrijkomen hebben vaak moeite hun leven weer op te pakken. Ze hebben geen huis of inkomen meer, kampen met schulden of hebben psychische problemen. |beeld GPD / Cees Zorn Opinie
Een gedetineerde in een gevangenis. Ex-gedetineerden die vrijkomen hebben vaak moeite hun leven weer op te pakken. Ze hebben geen huis of inkomen meer, kampen met schulden of hebben psychische problemen. |beeld GPD / Cees Zorn

Heeft de mens een geweten dat zijn handelen stuurt? Of worden we gestuurd door hersenprocessen, zoals neurowetenschappers beweren? Bestaat er een vrije wil? Ervaringen in gevangenissen leren hoe geloof en geloofsgemeenschappen kunnen bijdragen aan de gewetensontwikkeling van de gedetineerden.

In Nederlandse gevangenissen zitten veel gedetineerden die terugvallen in criminaliteit. Om de recidive (herhaling) terug te dringen, heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie het programma Modernisering Gevangeniswezen ontwikkeld. Dit programma is erop gericht gedetineerden voor te bereiden op een nieuw leven zonder criminaliteit. Iedere gedetineerde krijgt een persoonsgerichte aanpak en er zijn trainingen in de gevangenis om gevangenen nieuw gedrag aan te leren. Ook wordt samenwerking bevorderd tussen woningcorporaties, werkgevers, schuldhu …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?